Regulamin korzystania z serwisu glazurnik-katowice.pl

Poniżej przedstawione są postanowienia ogólne regulaminu.

Publikacja oraz korzystanie z serwisu glazurnik-katowice.pl możliwe jest wyłącznie po dokonaniu bezpłatnej rejestracji, która jednocześnie oznacza zgodę na podporządkowanie się poniższym zasadom.

Zgodnie z art. 116 „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4.02.1994 r. zabrania się publikowania treści skopiowanych z innych serwisów, a także przedrukowywania artykułów opublikowanych na stronie glazurnik-katowice.pl.

Naruszenie tego przepisu będzie wiązało się ze zgłoszeniem zaistniałej sytuacji na policję.

Autor artykułu, który ma zostać opublikowany na niniejszej stronie bierze pełną odpowiedzialność za jego treść, jednocześnie administrator bloga nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem wykorzystania przez czytelników artykułów publikowanych na witrynie.

Prawa autorskie przysługują wyłącznie autorom treści.

Administrator serwisu ma prawo odmowy publikacji dowolnego artykułu bez podania przyczyny. Jednocześnie informuje, że warunkiem publikacji jest zachowanie poprawności językowej, gramatycznej oraz ortograficznej. Ponadto artykuły zgłoszone do publikacji powinny być ciekawe oraz napisane w sposób przejrzysty dla czytelników.

Opublikowane teksty mają charaktery informacyjno-poradnikowy, jednak nie powinny być traktowane jak konkretne wytyczne lub instrukcje postępowania w realnych sytuacjach. Jednocześnie znajdujące się w artykułach opinie nie powinny być traktowane jako opinie właściciela strony.

Na stronie glazurnik-katowice.pl istnieje możliwość komentowania opublikowanych treści. Administrator strony nie bierze odpowiedzialności za treść tychże komentarzy.

Wytyczne dotyczące zamieszczania komentarzy na stronie glazurnik-katowice.pl:
Każdy zgłoszony do publikacji artykuł powinien mieć co najmniej 2500 znaków bez spacji. Publikowane treści powinny być interesujące i atrakcyjne dla czytelników. Do każdego artykułu musi być dołączona ilustracja w postaci zdjęcia lub grafiki, która nie może łamać wytycznych Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W publikacji możliwe jest zamieszczenie linki w postaci URL lub brand, przy czym linki prowadzące do zewnętrznych stron nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem oraz treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.